Pravilnik o ravnanju z baterijami

PRAVILNIK O RAVNANJU Z BATERIJAMI IN AKUMULATORJI, KI VSEBUJEJO NEVARNE SNOVI


V zvezi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, moramo opozoriti na naslednje:
Uporabljene baterije ste zakonsko dolžni vrniti kot končni uporabnik. Stare baterije, ki jih imamo ali jih imamo v ponudbi kot nove baterije, lahko brezplačno vrnete v naše odpremno skladišče, prikazani na baterijah, imajo naslednji pomen:


Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da baterije ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, oziroma vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi  www.zeos.si.


Pb = baterija vsebuje več kot 0,004 masnih odstotkov svinca
Cd = baterija vsebuje več kot 0,002 masnih odstotkov kadmija
Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 masnih odstotkov živega srebra.


Upoštevajte zgornja navodila.


Več informacija GLASILO URADNI LIST RS


ASBIT, Andrej Štiglic s.p. je vključen v sistem  ravnanja z embalažo družbe DINOS d.o.o., številka pogodbe 2460-PAVŠAL/2021.